Sorta Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah (Podravje, Posavje) in petih vinorodnih okoliših  (Štajerska  Slovenija, Prekmurje, Bizeljsko-Sremiški okoliš, Dolenjska in Bela krajina). Je sorta, ki lahko daje visoko kakovostno vino in je znano, da je v vseh omenjenih okoliših vodilna po kakovosti izmed vseh rdečih sort. Odlikuje jo tudi velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola. Resveratrol znižuje splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto (HDL), ki varuje srce. Istočasno tudi preprečuje rakava obolenja, zato je zmerno uživanje modre frankinje še posebej priporočljivo.

Modra  frankinja  je  sestavni  del  cvička,  ki  je  že  v  90.  letih  20.  stoletja  ustvaril  pomembno  prepoznavnost v slovenskem prostoru in leta 2001 pridobil oznako PTP (priznano tradicionalno  poimenovanje). Prav tako nosi modra frankinja pomemben delež sestave Metliške črnine PTP  in  rdečega Bizeljčana PTP. Kot samostojno vino pa modra frankinja nosi izjemen potencial za razvoj in prepoznavnost, ki je v določeni meri še neizkoriščen. Zato je naš praznik vina posvečen modri frankinji.

Cilji projekta: 
Povečanje obsega, razširjenosti in kakovosti pridelave vina modre frankinje ter povečanje znanja ter kakovosti negovanja vina modre frankinje (Izobraževanje pridelovalcev in spodbujanje povečanja kakovosti pridelave);
Povečanje prepoznavnosti in uporabe vina modre frankinje v Posavju in tudi izven meja Posavja;
Vzpostavitev trajne lokalne trajnostne oskrbe lokalnih gostinskih ponudnikov – spodbuditi vzpostavitev sistema od pridelovalca do ponudnika (spodbujanje uporabe modre frankinje v lokalni, regionalni in tudi državni kulinariki in gostinski ponudbi); 
Povečanje prepoznavnosti in obiskanosti Festivala modre frankinje s strani pridelovalcev in obiskovalcev kot odraz povečanja prepoznavnosti in pomena vina modre frankinje (Splošna promocija in dvig osveščenosti o lastnostih (predvsem tudi zdravilnih) vina modre frankinje na lokalni, regionalni in evropski ravni, predvsem skozi Festival modre frankinje).

 

Medijski pokrovitelji: