Posavje se lahko pohvali kot eno najboljših slovenskih in celo evropskih območij modre frankinje, zato je posavska modra frankinja polnega in bogatega okusa, vonja, barve in zdravilnih lastnosti. Modra frankinja se lahko skupaj z lokalno pridelano hrano poveže v bogate vinsko-kulinarične zgodbe.

Projekt, ki smo ga poimenovali »Modra frankinja – žametno vino Posavja«, smo skupaj vsebinsko oblikovali štirje partnerji, in sicer Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (nosilec projekta), Kmečka zadruga Sevnica; Zveza društev vinogradnikov Dolenjske ter Center za razvoj podeželja Posavje. Za projekt so bila uspešno pridobljena evropska sredstva programa LEADER. Projekt se izvaja v letih 2013 in 2014 in je sestavljen iz več dogodkov, strokovnih predavanj, ocenjevanja vin in spremljevalnega programa.

Namen projekta:

Izvedba usposabljanj in spodbujanje  proizvodnje, povezovanja in organiziranega trženja lokalnih izdelkov modre frankinje na načine, ki zagotavljajo višjo kakovost in višjo dodano vrednost.

Cilji projekta:

- Povečanje obsega, razširjenosti in kakovosti pridelave vina modre frankinje ter povečanje znanja ter kakovosti negovanja vina modre frankinje (izobraževanje pridelovalcev in spodbujanje povečanja kakovosti pridelave);

- povečanje prepoznavnosti in uporabe vina modre frankinje v Posavju in tudi izven meja Posavja;

- vzpostavitev trajne lokalne trajnostne oskrbe lokalnih gostinskih ponudnikov – spodbuditi vzpostavitev sistema od pridelovalca do ponudnika (spodbujanje uporabe modre frankinje v lokalni, regionalni in tudi državni kulinariki in gostinski ponudbi);

- povečanje prepoznavnosti in obiskanosti Festivala modre frankinje s strani pridelovalcev in obiskovalcev kot odraz povečanja prepoznavnosti in pomena vina modre frankinje (splošna promocija in dvig osveščenosti o lastnostih vina modre frankinje na lokalni, regionalni in evropski ravni, predvsem skozi Festival modre frankinje).

Strategija:

Strategija trženja vina modra frankinja

Vizija projekta:

»Vino modra frankinja postane prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno od prepoznavnih središč modre frankinje v Evropi.«

Vrednost projekta:

Skupna ocenjena vrednost stroškov projekta znaša 37.943,14 EUR.

Partnerji projekta:

1. Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (nosilec projekta)

2. Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.

3. Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

4. Center za razvoj podeželja Posavje

Projekt »Modra frankinja - žametno vino Posavja« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna LAS Posavje. Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.