Korenine kmetije Karlovček segajo v leto 1800. Takrat so se ukvarjali predvsem z živinorejo in pridelavo mleka, kasneje pa smo se preusmerili v sadjarstvo in vinogradništvo. Danes obdelujemo nasade jabolk, grozdja, namiznega grozdja, manjši nasad breskev, malin ter češenj. Vsa pridelava na kmetiji je vključena v sistem integrirane pridelave, del sadovnjakov pa preusmerjamo v ekološko pridelavo.

Karlovček d.o.o., Vrh pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej
031-622-878 | 07-3931410 |     |  www.kmetija-karlovcek.si

O modri frankinji

Pridelujemo kakovostna in vrhunska vina, poleg Cvička
PTP še rose, več vrst modre frankinje ter penine, ki
jih pridelujemo po klasični metodi. Ob primernih
vremenskih razmerah pridelamo tudi ledeno vino. Smo
člani združenja pridelovalcev Cvička PTP (Konzorcij
Cviček), kakovost naših vin pa dokazujemo z udeležbo na
različnih ocenjevanjih.

Ocena modre frankinje: 18,28

Fotogalerija

Vsi vinogradniki in vinarji