MAR
06
2019

Mednarodna strokovno-izobraževalna konferenca o modri ...

Video posnetek celotne konference si lahko ogledate na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=64ebA5NTYf4&t=13s

V ponedeljek, 4. marca 2019, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala Mednarodna strokovno-izobraževalna konferenca o modri frankinji, ki jo je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica organiziral v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«.

V uvodnem delu so zbrane nagovorili ga. Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, g. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP.

Sledile so predstavitve gostujočih predavateljev:

Geološke značilnosti Posavja s poudarkom na kamninski sestavi
Klemen Teran, univ. dipl. inž. geol., Geološki zavod Slovenije

Tla vinogradov Posavja in vloga tal v opredelitvi 'terroirja'
prof. dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije

Kako brati podnebne podatke za razumevanje vpliva 'terroirja' na slog vina                         
dr. Katja Šuklje Antalick, Kmetijski inštitut Slovenije in dr. Guillaume Antalick, Univerza v Novi Gorici, Center za raziskavo vina

Polifenolna struktura zelo kakovostnih in vrhunskih modrih frankinj, vloga terroira na polifenolno sestavo grozdja ter digitalna orodja za spremljanje vinogradov (primer projekta Agrotur II)
dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije

Predstavitev primera dobre prakse vinarja iz Gradiščanske (Burgenland)
gost: Franz Reinhard Weninger, Horitschon/Sopron, Avstrija

Predstavitev analize o izvoru modre frankinje
dr. Erika Maul, Inštitut Julius Kühn, Siebeldingen, Nemčija

 

Predstavitvam je sledila razprava in pogostitev s pokušino posavskih in avstrijskih modrih frankinj in jedi z modro frankinjo iz lokalnega okolja.

Mnogim aktivnostim KŠTM Sevnica na področju turizma in kulture je modra frankinja rdeča nit, saj smo v njej prepoznali odlično in izjemno priložnost za spodbujanje vinskega turizma in oblikovanje edinstvenega turističnega produkta. Leta 2007 z zasaditvijo grajskega vinograda, leta 2010 je bila urejena grajska vinoteka, od leta 2011 vsako leto poteka osrednji dogodek - Festival modre frankinje z mednarodnim ocenjevanjem. V lanskem letu je bila urejena klet Modre frankinje, poseben promocijsko-prodajni prostor.

Na konferenci so strokovnjaki predstavljali različne tematike, ki stremijo predvsem k poudarjanju zavedanja značilnosti t.i. »terroirja« in kakovosti pridelave vin kot temeljnih predpogojev za pridelavo okolju značilnih modrih frankinj vrhunskih kakovosti, ki se lahko brez kančka občutka podrejenosti postavijo ob bok vinski ponudbi na domačem in svetovnih trgih.

 

Projekt »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

vse objave