FEB
14
2019

Vabilo na mednarodno strokovno-izobraževalno konferenc...

Vabilo na mednarodno strokovno-izobraževalno konferenco o modri frankinji

v ponedeljek, 4. marca 2019, v Kulturni dvorani Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)
    
Program konference:

15.30–16.00: Prihod iz prijava udeležencev

16.00: Uvodni pozdrav, predstavitev namena in programa konference

16.15: Geološke značilnosti Posavja s poudarkom na kamninski sestavi
          Klemen Teran, univ. dipl. inž. geol., Geološki zavod Slovenije

16.30: Tla vinogradov Posavja in vloga tal v opredelitvi 'terroirja'
          prof. dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije

16.55: Modra frankinja v vinorodni deželi Posavje (analitični pregled površin vinogradov,   količine pridelave po kakovostnih razredih, starostna struktura vinogradov, trendi…)
           Ivanka Badovinac, Jernej Martinčič, Andrej Bajuk, KGZS Zavod Novo mesto

17.15: Kako brati podnebne podatke za razumevanje vpliva 'terroirja' na slog vina                         
          dr. Katja Šuklje Antalick, Kmetijski inštitut Slovenije in dr. Guillaume Antalick, Univerza v Novi Gorici, Center za raziskavo vina

17.45: Polifenolna struktura zelo kakovostnih in vrhunskih modrih frankinj, vloga terroira na polifenolno sestavo grozdja ter digitalna orodja za spremljanje vinogradov (primer projekta Agrotur II)
          dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije

18.15 – 18.30: Odmor

18.30: Predstavitev primera dobre prakse vinarja iz Gradiščanske (Burgenland)
              gost: Franz Reinhard Weninger, Horitschon/Sopron, Avstrija

19.00: Predstavitev analize o izvoru modre frankinje
              dr. Erika Maul, Inštitut Julius Kühn, Siebeldingen, Nemčija

19.45: Vprašanja in razprava

20.30: Pogostitev s pokušino modrih frankinj in jedi z modro frankinjo

Konferenca bo potekala v slovenskem (1. del) in angleškem (2. del) jeziku. Prevod ne bo zagotovljen.

Kotizacije za udeležbo ni. Za udeležbo je zaradi omejenega prostora obvezna prijava do vključno 1. 3. 2019 na e-pošto rok.petancic@kstm.si ali m: 051 680 289.

Organizator konference je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica).


Konec leta 2016 so nemški znanstveniki – arheologi genetskih zapisov pozabljenih trt - potrdili, da je modra frankinja avtohtona sorta spodnje štajerske (Posavje je del tega območja), s čimer je najboljša rdeča sorta Celinske Evrope dobila svoj izvor in dom, s tem pa slovenski pridelovalci modre frankinje tudi izjemno zgodbo in osnovo za poslovno priložnost.

Modra frankinja je torej izvorno slovenska vinska sorta (imeli bomo to čast, da bo (prvič v Sloveniji!) raziskavo in rezultate predstavila dr. Erika Maul, soavtorica raziskave iz nemškega inštituta Julius Kühn iz Siebeldingena). Številni drugi strokovnjaki bodo predstavljali različne tematike, ki stremijo predvsem k poudarjanju zavedanja značilnosti »terroirja« in kakovosti pridelave vin kot temeljnih predpogojev za pridelavo okolju značilnih modrih frankinj vrhunskih kakovosti, ki se lahko brez kančka občutka podrejenosti postavijo ob bok vinski ponudbi na domačem in svetovnih trgih.

Modra frankinja je tudi najbolj kakovostna rdeča vinska sorta v vinorodni deželi Posavje. Po zadnjih podatkih je tudi edina rdeča vinska sorta v Sloveniji, katere število zasajenih trsov se povečuje. Prav tako kakovost in poleg domače priljubljenosti postaja tudi vedno bolj kakovostno in izvozno priljubljeno vino: primeri Marof, Kobal... in postaja eden od slovenskih izvoznih paradnih konjev na področju vinarstva.

Prepričani smo, da bodo imele aktivnosti konference in ostale aktivnosti projekta zelo pozitivne učinke za razvoj na področjih vinogradništva, vinarstva in vinsko-kulinarične ponudbe v Posavju in na širšem območju Slovenije. Naša dolgoletna prizadevanja in aktivnosti za dvig kakovosti in prepoznavnost modre frankinje se pri mnogih vinarjih kažejo v povečevanju kakovosti, prodaje in tudi višjih prodajnih cenah na trgu.  V pripravi je tudi model povezovanja med pridelovalci in številne druge aktivnosti.

 

Konferenca poteka v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

vse objave