Albiana - Vinska klet Žaren

Posestvo, na katerem uspevajo naši vinogradi, sta leta 1936 kupila ALBIN in ANA Žaren. Od tod ime ALBIANA. Ta vina ob poudarjeni sadnosti izražajo svoje sortne značilnosti in karakter naše vinorodne dežele Dolenjske. Pridelujejo vina laški rizling, zeleni silvanec, chardonnay, rose, modra frankinja, modra frankinja alto in penina.

+386 (0)31 652 343 |     |  www.albiana.si Več

Domaine Slapšak

V naši kleti nastajajo elegantne penine, ob izjemnih letinah pa tudi Modra frankinja, ki svoj karakter izoblikuje v hrastovem sodu. Domaine Slapšak je “domači projekt”, v katerega vsak član družine prinaša svoj čas in znanje. Naša izjemna lokacija, gostoljubnost in odlična vina s francoskim pridihom so vam na dosegu. Obiščite nas in se prepričajte.

040 221 908 |     |  www.domaine-slapsak.com Več

Klet Pirc

Sredi krškega gričevja, posejanega z vinogradi, v majhni vasi Ravni se nahaja Klet Pirc, kjer že več kot 70 let z znanjem, ki se prenaša iz roda v rod, pridelujemo kakovostna vina. To nam omogočajo ugodni talni in klimatski pogoji, ter strma in prisojna lega 14 ha vinogradov. Poleg avtohtonega cvička ponujamo tudi vrhunsko modro frankinjo, imeniten laški rizling in belo zvrst Pečina.

07 49 13 108, 041 521 881 |     |  https://www.facebook.com/klet.pirc Več

Kmetija Karlovček

Korenine kmetije Karlovček segajo v leto 1800. Takrat so se ukvarjali predvsem z živinorejo in pridelavo mleka, kasneje pa smo se preusmerili v sadjarstvo in vinogradništvo. Danes obdelujemo nasade jabolk, grozdja, namiznega grozdja, manjši nasad breskev, malin ter češenj. Vsa pridelava na kmetiji je vključena v sistem integrirane pridelave, del sadovnjakov pa preusmerjamo v ekološko pridelavo.

031-622-878 | 07-3931410 |     |  www.kmetija-karlovcek.si Več

HUBA Martinčič

Z bolj trajnostno naravnano pridelavo hočemo prispevati k čistejši naravi in bolj zdravemu okolju bivanja. Naše vinogradniško posestvo je vključeno v KOPOP (kmetijsko okoljski podnebni program). S stalnim zatravljanjem skrbimo za ukrepe proti eroziji. Sledimo prognostični službi glede zatiranja bolezni. Z vabami in lepljivimi ploščami spremljamo razvoj in pojavnost škodljivcev.

+386 41 903 755 |     |  http://www.vina-huba.si Več